Site Service บริการหน้างาน

Site Service: บริการตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของสินค้าหรือการใช้งาน อาทิเช่น การตรวจสอบหน้างาน การเทสสายอุตสาหกรรม, และซ่อมหัวขับ NEUMAX Actuator เป็นต้น

 

ตัวอย่าง

ตรวจสอบและซ่อมหัวขับไฟฟ้า NEUMAX Actuator

    


 

งานเปลี่ยนและติดตั้งวาล์วห้อง Fire Pump ของอาคารคอนโด

   

เทสสายอุตสาหกรรม

 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาสินค้าที่หน้างานลูกค้า

 

 

Visitors: 2,317